సప్తపది

Email ID:

Venugopal

Anchuri

Date of Birth:

Jul 29, 1989

Time of Birth:

Place of Birth:

Adilabad

Star:

Mrugashirsha

Raasi:

Vrushab

Gender:

Male

Pupala

Gothram:

Mulakula

Maternal Gothram:

Height:

5.9

Complexion:

Medium skin

Education:

Post graduate

Occupation:

Accounting professional

Income:

3 Lacs to 5 Lacs

District:

Adilabad

Father Name:

Ganesh

Father's Occupation:

Bussiness

Father's Income:

2 Lacs to 3 Lacs

Mother's Name:

Chandrakala

Mother's Occupation:

House wife

Total Asset Value:

20 Lacs to 50 Lacs

Siblings details (Married):

Sister Younger1

Siblings details (Un Married):

About Family:

Nuclear Family

Hobbies:

Learning new thinks

Brief About yourselves:

నేను అకౌంటింగ్ లో ప్రొఫెషనల్ గా వృత్తి చేస్తున్నాను మంచి ఆదాయం ఉంది అలాగే నేను చాలా సంతోషంగా ను వుంటూ ఇతరులను కు సంతోషం గా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను.

© 2020 by Vasavi Clubs International. Technical Support by Vn KCGF Vutukuri Kiran Kumar - 7396739649    Passionately created by Vn Chandra Sekhar Chaluvadi : 9493741741.

  • LinkedIn